Watlow Electric Manufacturing Co. Servicevoorwaarden

1. Voorwaarden

Door de websites op http://www.watlow.com en http://www.eurotherm.com te bezoeken, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan deze servicevoorwaarden, alle toepasselijke wet- en regelgeving, en gaat u ermee akkoord dat u verantwoordelijk bent voor de naleving van alle toepasselijke lokale wetgeving. Als u niet akkoord gaat met een van deze voorwaarden, is het u verboden om deze site te gebruiken of te bezoeken. De materialen op deze website worden beschermd door het toepasselijke auteursrecht en handelsmerkrecht.

2. Licentie gebruiken

 1. Er wordt toestemming verleend om tijdelijk één exemplaar van de materialen (informatie of software) te downloaden op de website van Watlow Electric Manufacturing Co., uitsluitend voor persoonlijk, niet-commercieel tijdelijk gebruik. Dit is de toekenning van een licentie, niet een overdracht van eigendom, en onder deze licentie mag u niet:
  1. de materialen wijzigen of kopiëren;
  2. de materialen te gebruiken voor commerciële doeleinden of voor openbare uitstallingen (commercieel of niet-commercieel);
  3. proberen software op de website van Watlow Electric Manufacturing Co. te decompileren of reverse-engineeren;
  4. auteursrecht of andere eigendomsnotaties uit de materialen verwijderen; of
  5. het materiaal over te dragen aan een andere persoon of het materiaal te "spiegelen" op een andere server.
 2. Deze licentie wordt automatisch beëindigd als u een van deze beperkingen schendt en kan op elk moment door Watlow Electric Manufacturing Co. worden beëindigd. Na beëindiging van uw weergave van deze materialen of na beëindiging van deze licentie, moet u alle gedownloade materialen die in uw bezit zijn in elektronisch of gedrukt formaat vernietigen.

3. Disclaimer

 1. De materialen op de website van Watlow Electric Manufacturing Co. worden ‘as is’ aangeboden. Watlow Electric Manufacturing Co. geeft geen garanties, expliciet of impliciet, en wijst hierbij alle andere garanties af, inclusief, maar niet beperkt tot, impliciete garanties of voorwaarden van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel of niet-inbreuk op intellectueel eigendom of andere schending van rechten.
 2. Verder garandeert of doet Watlow Electric Manufacturing Co. geen uitspraken met betrekking tot de nauwkeurigheid, waarschijnlijke resultaten of betrouwbaarheid van het gebruik van de materialen op haar website of anderszins met betrekking tot dergelijke materialen of op sites die aan deze site zijn gekoppeld.

4. Beperkingen

In geen geval is Watlow Electric Manufacturing Co. of haar leveranciers aansprakelijk voor enige schade (inclusief, zonder beperking, schade voor verlies van gegevens of winst, of als gevolg van bedrijfsonderbreking) die voortvloeit uit het gebruik of het niet kunnen gebruiken van de materialen op de website van Watlow Electric Manufacturing Co., zelfs als Watlow Electric Manufacturing Co. of een bevoegde vertegenwoordiger van Watlow Electric Manufacturing Co. mondeling of schriftelijk op de hoogte is gesteld van de mogelijkheid van dergelijke schade. Omdat sommige rechtsgebieden geen beperkingen op impliciete garanties of beperkingen van aansprakelijkheid voor gevolgschade of incidentele schade toestaan, zijn deze beperkingen mogelijk niet op u van toepassing.

5. Nauwkeurigheid van materialen

De materialen die op de website van Watlow Electric Manufacturing Co. verschijnen, kunnen technische, typografische of fotografische fouten omvatten. Watlow Electric Manufacturing Co. garandeert niet dat de materialen op haar website nauwkeurig, volledig of actueel zijn. Watlow Electric Manufacturing Co. kan op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen aanbrengen in de materialen op haar website. Watlow Electric Manufacturing Co. doet echter geen toezegging om de materialen bij te werken.

6. Links

Watlow Electric Manufacturing Co. heeft niet alle sites bekeken die aan haar website zijn gekoppeld en is niet verantwoordelijk voor de inhoud van een dergelijke gelinkte site. Het opnemen van een link impliceert geen goedkeuring door Watlow Electric Manufacturing Co. van de locatie. Het gebruik van een dergelijke gelinkte website is op eigen risico van de gebruiker.

7. Wijzigingen

Watlow Electric Manufacturing Co. kan deze servicevoorwaarden voor haar website op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving herzien. Door deze website te gebruiken, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan de op dat moment actuele versie van deze servicevoorwaarden.

8. Toepasselijk recht

Deze algemene voorwaarden worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van Missouri en u onderwerpt zich onherroepelijk aan de exclusieve jurisdictie van de rechtbanken in die staat of locatie.