Vereisten voor leveranciers

Watlow werkt samen met leveranciers die de beste kwaliteit, waarde en service leveren tegen de meest concurrerende kosten. In samenwerking met Watlow leveren onze leveranciers innovatieve producten, richten ze zich op continue operationele verbetering en stimuleren ze snel en effectief verandering via hun organisaties. Samen zullen we alle aspecten van kostenreductie, afvaleliminatie en verbetering van de efficiëntie in de steeds veranderende wereldwijde leveringsomgeving aanpakken.

Watlow ontwikkelde een handleiding voor leveranciersvereisten om onze strategische leveranciers te informeren over onze verwachtingen die zullen worden gebruikt bij het ontwerpen, ontwikkelen en produceren van onderdelen, producten en diensten die aan Watlow-bedrijven worden geleverd.

Watlow gelooft dat door duidelijk verwachtingen te communiceren en nauw samen te werken met onze strategische leverancierspartners om processen, onderdeelontwerpen en leveringsmethoden voortdurend te verbeteren, er een wederzijdse bijdrage zal zijn aan het verbeteren van het toekomstige concurrentievermogen en succes.