6000XIO-gegevensrecorders

Beschrijving

12,1″ XGA- en 5,5″ ¼VGA-weergaveopties Externe visualisatie en configuratie 32Mbyte ingebouwde Flash-opslag Modbus Master Batch-functionaliteit 16-bits kleuren, touchscreen geeft grafische displays op maat weer

Gegevens worden opgeslagen in een sabotagebestendige binaire indeling die kan worden gebruikt voor veilige, langdurige registraties van uw proces.  De 6000XIO is echt ontworpen voor’de huidige netwerkwereld en is toegankelijk via een Local Area Network, inbelverbinding, intranet of internet.

Registratie en archivering van gegevens

De 6000XIO-recorders hebben intern flashgeheugen voor veilige gegevensopslag.  Ze kunnen ook verschillende verwijderbare mediatypen accepteren (Compact Flash of USB Memory Stick). Gegevens die in het interne geheugen zijn opgeslagen, kunnen op verzoek of met vooraf ingestelde intervallen worden gearchiveerd op de verwisselbare media.  De 6000XIO geeft aan hoe lang het interne geheugen en dat van de geïnstalleerde verwisselbare media meegaan, afhankelijk van de configuratie van de recorder.

Alle 6000XIOs hebben Ethernet-communicatie.  Ze kunnen worden geconfigureerd om te archiveren op de verwisselbare media en/of via Ethernet.  Het effectief archiveren van bestanden via Ethernet zorgt voor een veilige, oneindige archiveringscapaciteit.

Ideaal voor:

 • Toepassingen voor bewaking op afstand
 • Oplossingen voor water/afvalwater
 • Distributie van nutsvoorzieningen
 • Energieopwekking
 • 21 CFR deel 11 toepassingen
 • Toepassingen AMS2750F/Nadcap

Kenmerken:

 • Modbus master
 • Ethernet TCP/IP
 • Seriële communicatie
 • Tot 176 communicatiekanalen
 • Batch-functionaliteit
 • Audit trail
 • Individuele gebruikersaccounts
 • Bescherming van softwarewachtwoorden
 • USB-‘stekker & afspelen’
 • Webserver
 • 4 alarmen per kanaal
 • 24 aangepaste displays
 • Tot 32 Modbus slaves

Eurotherm Data Reviewer is de ideale keuze voor het bekijken, analyseren en afdrukken van historische gegevensbestanden die zijn verkregen van Eurotherm data-acquisitieapparatuur.