Als tijdens het zakendoen de beste handelwijze onduidelijk is, beschrijft onze zakelijke gedragscode richtlijnen voor:

 • Eerlijk handelen
 • Passende openbaarmakingen en gebruik van bedrijfsmiddelen
 • Goed maatschappelijk verantwoord ondernemen
 • Geschikte kanalen voor het aanpakken van mogelijke schendingen
 • Regelmatige evaluaties en updates van ons beleid om ervoor te zorgen dat we internationaal erkende beste praktijken bereiken

We voldoen aan de geest en intentie van alle Amerikaanse wetten en voorschriften inzake internationale handel, evenals die van andere landen waar we zaken doen. In geen geval mag een export, wederuitvoer, import (hetzij van een dienst, grondstof, technische gegevens of technologie) of enige andere transactie worden uitgevoerd in strijd met deze wet- en regelgeving of in strijd met het beleid en de procedures van Watlow die internationale transacties regelen. Ons team van professionals op het gebied van wereldwijde handelsnaleving van wereldklasse is strategisch verspreid over onze wereldwijde sites om ongeëvenaarde waarde en uitvoering te bieden aan onze klanten.

Watlow erkent onze verantwoordelijkheid om onze teamleden een veilige en gezonde werkomgeving te bieden. Ons gezondheids- en veiligheidsbeleid beschrijft strenge normen die het welzijn van alle werknemers ondersteunen. Bij Watlow houden we teamleden veilig door ervoor te zorgen dat er passende waarborgen zijn voor elk van onze werkprocessen.

 • Ons robuuste veiligheidsbesturingssysteem identificeert proactief risico's en verbetert de veiligheid van werknemers
 • Maandelijkse veiligheidstraining over belangrijke onderwerpen
 • Training voor specifieke functies of rollen die PBM's vereisen
 • Continue verbetering
 • Preventie van verontreiniging en preventie van letsel en slechte gezondheid
 • Voldoen aan of overtreffen van relevante wet- en regelgeving en andere vereisten

Onze leveranciers worden geëvalueerd om ervoor te zorgen dat we’opnieuw samenwerken met partners die onze waarden delen. Om ervoor te zorgen dat onze ambitieuze normen worden ondersteund, schetst ons beleid inzake leveranciersselectie, -evaluatie, -monitoring en -ontwikkeling criteria voor:

 • Gedocumenteerd proces voor het controleren en doorlichten van nieuwe leveranciers
 • Proactief toezicht houden op de prestaties van leveranciers
 • Deelnemen aan gezamenlijke verbeteringsinspanningen
 • traceerbaarheid van materialen